Katedra
Slovak English French German Hungarian Polish Russian Spanish

Vitajte na web stránke našej katedry

Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby je súčasťou Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti je oblasť výuky na našej katedre zameraná na dostupné konvenčné a progresívne technológie výroby súčiastok v strojárskej výrobe ako aj na využitie CAx technológií pri navrhovaní a optimalizovaní výrobných postupov. Náplňou predmetov je teória a technológia obrábania, plošného i objemového  tvárnenia, spracovania plastov, zvárania a povrchových úprav. Obsah predmetov zahŕňa návrhy technologických postupov, výrobnej techniky, návrh a konštrukciu prípravkov a nástrojov, experimentálne metódy v strojárskej technológii, progresívne spôsoby výroby výrobkov, navrhovanie a konštrukciu foriem pre plastové výlisky, simulácie zatekania taveniny do dutiny formy, mechanizáciu a automatizáciu výroby. V rámci uplatňovania jednotlivých metód a návrhov pri rôznych technologických postupoch používame CAD/CAM/CAE systémy, simulačné programy ako napr. PAM-STAMP, SolidCAM, Moldex 3D a iné. V rámci nášho pracoviska vyvíjame, alebo sa podieľame na výskume v oblasti tvárnenia, zvárania, obrábania, spracovania plastov, povrchových úprav, tenkých vrstiev a množstva ďalších s cieľom podporiť priemyselné prostredie a zabezpečiť jeho trvalý udržateľný hospodársky rozvoj. Snažíme sa byť vždy ústretoví a otvorení možným príležitostiam pre novú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek informácií nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Príďte k nám študovať progresívne študijné programy.

 

 

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

Bc. štúdium

 

TMaISV Bc

 

          

Počítačová podpora strojárskej výroby Bc.

Bc. štúdium

studuj kppt bc

 

          

Strojárske technológie

Ing. štúdium

studuj strojarske technologie

 

                                         

Zváranie, spájanie a povrchové úpravy

Ing. štúdium

studuj strojarske technologie

 

 

                          

Spracovanie plastov

Ing. štúdium

studuj spracovanie plastov

 

                                           

Počítačová podpora strojárskej výroby Ing.

Ing. štúdium

studuj kppt ing

 

          

 

Aktuality

Dôležitý oznam - štátne skúšky budú prebiehať online formou.

 

Aktuálne okruhy otázok na štátne skúšky pre inžinierske štúdium v študijnom programe ST pre dennú aj kombinovanú metódu a pre inžinierske štúdium PPSV v akademickom roku 2020/2021 sú k dispozícií na stiahnutie:

1. Konvenčné a nekonvenčné strojárske technológieTU

2. Technické materiály - vlastnosti a spracovanie TU

3. Metódy a techniky počítačovej podpory VT TU

 

Okruh otázok na štátne skúšky pre bakalárske štúdium III. Bc - Technológie, manažment a inovácie v strojárskej výrobe v dennej a kombinovanej forme štúdia a pre bakalárske štúdium Počítačová podpora strojárskej výroby v akademickom roku 2020/2021 sú k dispozícií na stiahnutie:

1. Progresívne výrobné technológie TU

2. Aplikácia CAx v strojárskej technológii TU (DŠ)

3. Aplikácia CAx v strojárskej technológii TU (KM)

Končiacim študentom Bc. a Ing. stupňa štúdia dávame do pozornosti časový harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných a diplomových prác v akademickom roku 2020/2021. Harmonogram si je možné stiahnuť tu:

Harmonogram št. skúšok - bakalári

Harmonogram št. skúšok - inžinieri

Aktuálne ROZVRHY pre letný semester 2020 / 2021 nájdete na web stránke katedry v záložke ŠTÚDIUM / ROZVRHY HODÍN !
 
attention

Certifikovaní užívatelia SolidWorks

Prví študenti študijného programu PPSV, ktorí získali certifikát CSWP (Certified SolidWorks Professional) - Mechanical Design.

cswp studenti

Udalosti

       PRO-TECH-MA 2020

V dňoch 21.10 2020 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia (miesto konania Rzeszów). Bližšie informácie nájdete na stránke

https://protechma2020.prz.edu.pl/main-page

  


       Letná škola CEEPUS

Študenti 2.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu PPSV absolvovali v rámci štipendijného programu CEEPUS študijný pobyt na univerzite Politechnika Świętokrzyska v Kielcach v Poľsku. V rámci dvojtýždňového pobytu mali možnosť absolvovať zaujímavé prednášky, navštíviť centrum laserových technológií, ale aj spoznať mesto a jeho okolie v rámci voľného času.  

         fotogaléria zo študijného pobytu


       PRO-TECH-MA 2019

V dňoch 15 - 17.09 2019 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia v Herľanoch. Pozvaní sú všetci záujemcovia zo Slovenska a zo zahraničia. Bližšie informácie nájdete na stránke:  

         https://www.sjf.tuke.sk/kstam/protechma/


       Deň otvorených dverí 2019

        Fotogaléria deň otvorených dverí

Dňa 20. marca 2019 sa konalo v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach podujatie s názvom ,,Deň otvorených dverí", ktorého sa zúčastnila široká vedecká i laická verejnosť ako aj študenti a učitelia stredných škôl. V rámci podujatia Dňa otvorených dverí, zamestnanci Katedry strojárskych technológií a materiálov informovali o možnostiach štúdia Bc. študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby ako aj o poznatkoch, ktoré môžu študenti získať a potom uplatniť v praxi po vyštudovaní ďalších študijných programov na KSTaM. 


newex HORIZON 2020 - NEWEX projekt

                    Fotogaléria

Dňa 25-26.02.2019 sa konalo na KSTaM stretnutie manažmentu a workshop v rámci medzinárodného projektu NEWEX s názvom „Výskum a vývoj novej generácie strojov pre spracovanie kompozitných a nanokompozitných materiálov“, kde ide o návrh a výrobu nového inovatívneho vytlačovacieho stroja. Realizácia tohto projektu podporuje skutočnú spoluprácu medzi priemyslom a školstvom, ktorá má kľúčový význam z hľadiska európskej stratégie rozvoja vo výskumnej oblasti.  


Snímka1

STEEL Park

Kreatívna fabrika
Na našej katedre pod vedením prof. Ing. Emila Spišáka, CSc. a Ing. Juraja Hudáka, CSc. ako aj ďalších pedagógov, pracovníkov a študentov a garantom projektu U.S. Steel Košice bol postupne pripravovaný a realizovaný jeden z exponátov - výroba autíčka z oceľového plechu. 


 

sutaz icon

 

Súťaž

Fotogaléria

Dňa 19.3.2015 sa konala súťaž študentov SjF TU v Košiciach v programovaní CNC strojov. Pripravila ju Katedra počítačovej podpory technológií a Katedra strojárskych technológií a materiálov pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka TREBUŇU, CSc.


7 512

 

Konferencia

 

V dňoch 7. a 9. 10. 2015 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Pro-tech-ma 2015 a Povrchové inžinierstvo 2015, ktorú organizovala Katedra strojárskych technológií a materiálov v spolupráci s univerzitami Politechnika Rzeszowska a POlitechnika Lubelska z Poľks. Konferencia sa konala v hoteli Hubert v Gerlachove v prostredí Vysokých Tatier.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Jún 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zváračská škola

 

zvaracska skola

 

cert1 001

 tuke mais mail telefon stravovanie kniznica zamestnanci

"Ideas alone have little worth. The value of innovation lies in its practical implementation"

 

Werner von Siemens (in letter to his brother Carl, 1865)

katedra mapa

Mäsiarska 74
040 01 Košice - staré mesto
Slovenská republika

Kontakt

Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby
Ústav technologického a materiálového inžinierstva
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach

 

Vedúci katedry a riaditel ústavu: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sekretariát: Eva Sakmarová
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

https://www.facebook.com/KatPPT

 

budova