Laboratórium pneumatických systémov

003 (PK8/L3):: LABORATÓRIUM PNEUMATICKÝCH SYSTÉMOV

Laboratórium slúži na edukačnú a výskumnú činnosť, ktorej výstupy sú orientované na aplikáciu stlačeného vzduchu v automatizačnej a robotickej technike. Umožňuje zvládnutie základných rutín pri nasadzovaní pneumatických mechanizmov (zapájanie základných obvodov riešiacich rôzne aplikačné problémy) ako aj problémov v zapájaní elektropneumatických zapojení. Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky. Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je cca 10 až 12 študentov.

Vybavenosť:

1. Tréningové stendy SMC PNEUTRAINER 200
-stendy umožňujú  výučbu základov pneumatických obvodov, zapájanie obvodov riadených manuálne, mechanicky a vzduchom.
003 01
2. Stend pre výučbu pneumatických mechanizmov
- viacúčelový stend (výstup diplomového projektu, autor Ing. P. Mamontov) určený pre zvládnutie návrhu pneumatických mechanizmov pre vybrané typy aplikačného určenia od kinematického usporiadania až po realizačnú fázu ukončenú oživením a naprogramovaním (SIEMENS LOGO!, resp SIEMENS SIMATIC 7).
003 02
3. Malý pneumatický mechanizmus na báze jednostranného magnetického uchopovania
- model dvojosého pneumatického manipulátora s magnetickým chápadlom (s permanentým magnetom - DP Baločková) pre manipuláciu s perforovaným oceľovým objektom (riadený malým kontrolérom SIEMENS LOGO!).
003 03
4.Malý pneumatický mechanizmus na báze presného dvojčeľusťového uchopovacieho efektora
- model dvojosého pneumatického manipulátora s pneumatickým pre manipuláciu s rotačnými objektmi (riadený malým kontrolérom SIEMENS LOGO!).
003 04

5. 4-prstový viacčlánkový pneumatický uchopovací efektor
- model pneumatického uchopovacieho efektora (výstup diplomového projektu, autor Ing. M. Franko) s kinematicky spriahnutým pohybom prstov (riadený 5/2 a 5/3 C. C. pneumatickými ventilmi a malým kontrolérom SIEMENS LOGO!).

003 05

6. Pneumatický lis
- model pneumatického lisu s bezpečnostným usporiadaním dvojručného ovládania (výstup diplomového projektu, autor Ing. R. Hudák) (sila pohonu cca 3500N pri 0,5MPa).

003 06