Laboratórium virtuálneho a experimentálneho prototypovania

LABORATÓRIUM VIRTUÁLNEHO A EXPERIMENTÁLNEHO PROTOTYPOVANIA

Laboratórium slúži na vzdelávaciu a výskumnú činnosť zameranú na oblasť virtuálneho prototypovania a využitie metód rýchleho prototypovania výrobou súčiastok z plastov alebo kompozitných materiálov na najmodernejších 3D tlačiarňach. Okrem toho umožňuje experimentálne overovanie pracovnej presnosti obrábacích strojov na modeloch frézovačiek a sústruhov ako aj na reálnom obrábacom stroji. Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky. Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je cca 10 až 12 študentov.

Laboratórium:

 lab 1

Vybavenosť:

1. 3D tlačiareň CraftBot XL

Zvýšený model s tlačovým objemom 300 × 200 × 440 milimetrov špeciálne navrhnutý pre školy, internáty, konštruktérov, architektov aj modelárov. Umožňuje výrobu presných plastových modelov zo širokej škály materiálov (PLA, PVA, TPU, ABS, PETG a Nylon).

lab 2 lab 3

2. 3D tlačiareň Markforged Mark Two

Mark Two je najlepšia profesionálna 3D tlačiareň vo svojej triede - pracujúca na princípe kontinuálneho zosilňovania vlákien (CFR), vďaka čomu je možné spoľahlivo vyrábať pevné súčiastky. Tvrdený extrúzny systém umožňuje Mark Two spoľahlivo tlačiť Onyx - nylonové vlákno plnené mikro-uhlíkovými časticami. Okrem bežných funkcií FFF má Mark Two systém vystuženia vláknami druhej generácie, ktorý umožňuje ukladať súvislé vlákno (uhlíkové vlákno, sklenné vláko, kevlar) na vystuženie výrobkov.

lab 4

lab 5 lab 6

3. Modulárny UNIMAT CNC-Systém

Vďaka preukázanej modularite systému UNIMAT ML umožňuje UNIMAT CNC nespočetné množstvo konfigurácií a CNC aplikácií. Ideálne na reprodukciu obrobkov a spracovanie 3D objemových modelov. Obrábateľné materiály: drevo, plexisklo, vosk, drahé, neželezné a mäkké kovy.

lab 7

4. Sústruh EMCO PC TURN 50

Počítačom riadený CNC sústruh určený na obrábanie rotačných súčiastok vybavený revolverovou hlavou s možnosťou upnutia 3 nástrojov súčasne je vhodný na obrábanie polotovarov zo železných a neželezných kovov.

lab 8