Študenti

- Terminy štátnych skúšok

Dňa 4.6.2018 sa uskutočnia Štátne skúšky 2018/2019 študijného odboru Mechatronika 1. stupeň. (Štátnicová komisia)

Dňa 5.6.2018 sa uskutočnia Štátne skúšky 2018/2019 študijného odboru Mechatronika 2. stupeň. (Štátnicová komisia)

 

 

- Štátnicové otázky

študijný program Mechatronika 1. stupeň:
 
študijný program Mechatronika 2. stupeň: