Študenti

- Terminy štátnych skúšok

Dňa 4.6.2018 sa uskutočnia Štátne skúšky 2017/2018 študijného odboru Mechatronika 2. stupeň.

Dňa 13.6.2018 sa uskutočnia Štátne skúšky 2017/2018 študijného odboru Mechatronika 1. stupeň.

- Terminy a miesto konania šťátnych skúšok a zloženie komisii

 

- Štátnicové otázky

študijný program Mechatronika 1. stupeň:
 
študijný program Mechatronika 2. stupeň: