Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra pre študentov

 

1. Vedecká monografia a časti monografie

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(1)

AAB001 [31089] Miniatúrne potrubné stroje / Alexander Gmiterko, Michal Kelemen - 1. vyd - Košice : TU, - 2004. - 128 s. - ISBN 80-8073-213-2.

[GMITERKO, Alexander - KELEMEN, Michal]

 

2. Odborná publikácia - vysokoškolská učebnica a skriptá

 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(2)

 

ACB001 [132267] Meranie v mechatronike / Michal Kelemen ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : TU - 2013. - 146 s.. - ISBN 978-80-553-1388-7.

[KELEMEN, Michal - PUŠKÁR, Michal - VIRGALA, Ivan - MIKOVÁ, Ľubica]

 

ACB002 Mikroprocesorová technika I., Ivan Virgala, Michal Kelemen – 1. vyd. – Košice : TU – 2014. – 120s.

[Virgala, Ivan - Kelemen, Michal]

 

BCI - Skriptá a učebné texty(2)

 

BCI005 [30784] Komponenty a moduly mechatronických systémov / Michal Kelemen - 1. vyd - Košice : TU, - 2004. - 119 s. - ISBN 80-8073-212-4.

[KELEMEN, Michal]