Laboratóriá
Laboratória Ústavu automatizácie, robotiky a mechatroniky
 
     Výučba a vedecko-výskumná činnosť katedry prebieha v laboratóriach Ústavu automatizácie, robotiky a mechatroniky:
- Laboratórium automatizacie PK8-L1

- Vyučbové centrum PK8-L2

- Laboratórium pneumatickych systemov PK8-L3

- Laboratórium priemyselnej robotiky PK8-L4

- Laboratórium mechatroniky a servisnej robotiky PK8-L5

- Laboratórium mechatroniky L9-423a

                                

PK8a

Budová PK8 - severný vchod 

PK8b

Budová PK8 - južný vchod

 

Laboratórium automatizacie PK8-L1

Umiestnenie: Park Komenského 8, Prízemie južná časť, Kapacita 15

Zodpovedný pracovník: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Prístrojové vybavenie:

 

Vyučbové centrum Ústavu automatizácie, robotiky a mechatroniky PK8-L2

Umiestnenie: Park Komenského 8, Poschodie severná časť, Kapacita 12

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.

pracovisko bolo zriadené s podporou projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja cedomostnej spoločnosti" ITMS 26110230120, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

minedu CVTIOPEU

 

Prístrojové vybavenie:

- 13ks pracovná stanica PC

- Interaktivna tabuľa s projektorom

- multimedialny data projektor

- ozvučenie a viacúčelové zariadenie (tlačiareň, scanner, kopírovací stroj)

 

L2a L2b

 

Laboratórium pneumatickych systemov PK8-L3

Umiestnenie: Park Komenského 8, Prízemie južná časť, Kapacita 15

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Alena Galajdová, PhD., Ing. Peter Tuleja, PhD.

 

L3a L3b

Prístrojové vybavenie:

• Pneumatické trenažéry od firmy SMC pre výuku a tréning

• Pneumatické trenažéry FESTO pre výuku a tréning

• Experimentálne rehabilitačné robotické pracovisko

• Experimentálne pracovisko: Model automatizovaného skladu(PLC S7 1200 s HMI Scada WinCC)

• Experimentálny systém: Distribuovaný systém riadenia modelu regálového zakladača (sklad liekov)

• Edukačný systém: triediaci systém riadený PLC S7 200

• Experimentálny systém: Riadenie dvojmotorového pohonu

• Edukačný systém: FESTO-Didactic MPS 500

• Experimentálny montážny systém: Riadenie manipulátora MX007 s PLC Siemens LOGO

• Informačne-zabezpečovací systém pre vzdialenú kontrolu vstupu nepovolaných návštev

• Vzdialené rozpoznávanie obrazu cez embedded zariadenie a spracovanie obrazu cez rozhranie web

• Rehabilitačná mechatronická topánka SMILING

• Vzdelávacie sety BALUFF – snímače, IO link interface


Laboratórium priemyselnej robotiky PK8-L4

Umiestnenie: Park Komenského 8, Prízemie severná časť, Kapacita 15

Zodpovedný pracovník: Ing. Marek Vagaš, PhD.

 

L4a L4b

Prístrojové vybavenie:

• Experimentálne rekonfigurovateľné pracovisko „High-speed pick and place“ s paralelným robotom ABB—IRB 360/3 - (Projekt: ITMS 26220220182—Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporov znalostných technológií )

• Experimentálne pracovisko s dvojramenným robotom Motoman SDA 10F pre spoluprácu robota s človekom (Projekt: ITMS 26220120060 — Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve)

• Experimentálne montážne pracovisko s robotom SCARA a kamerovým systémom (Projekt: 26220220164 Aplikovaný výskum systémov inteligentnej manipulácie priemyselných robotov s neorientovanými 3D objektmi)

• Robotizované pracovisko oblúkového zvárania vybavené zváracím robotom OTC Daihen Almega AX-V6

• Montážny systém na báze pneumatických mechanizmov pre školenie a výuku

Laboratórium mechatroniky a servisnej robotiky PK8-L5

Umiestnenie: Park Komenského 8, Prízemie južná časť, Kapacita 15

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Marek Sukop, PhD.

 

L5a L5b

Prístrojové vybavenie:

• Pracovisko výroby prototypov - 3D tlačiareň určená pre výrobu strojných súčiastok

• Pracovisko s pneumatickými stendami – pneumatický kĺb, pneumatický aktuátor riadený pomocou PLC

• Pracovisko regulácie rýchlosti motora – regulácia jednosmerného motora prostredníctvom meracej karty

• Pracovisko biológiou inšpirovaných robotov – robotické hady a pavúky

• Pracovisko merania charakteristík aktuátorov z pamäťových zliatin SMA – cyklické namáhanie a únavové skúšky SMA drôtu – experiment riadený PC s meracou kartou (Matlab)

• Skúšobne pracovisko servisnej robotiky na báze Arduino – výpočtová technika určená pre programovanie robotov

• Výučbové centrum automatizácie, mechatroniky a robotiky – centrum určené pre výučbu simulačných a modelovacích softvérov v oblasti automatizácie, mechatroniky a robotiky (zriadene v rámci projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“)

- pracovisko pre rýchle prototypovanie riadiacich systémov na báze jednočípových mikropočítačov ATMEL, BASIC Atom, Basic Stamp s vývojovými modulmi elektronických prvkov, snímačov a akčných členov pre rýchlu stavbu prototypov mechatronických sústav. Riadiaci program – programovanie v jazyku C a v jazyku PBasic.

- pracovisko pre hardvérové simulácie v reálnom čase (HIL) so systémom dSpace – vývoj vnorených riadiacich systémov odladený na modeloch riadených sústav realizovaných vo forme hardvérovej simulácie.

• Pracovisko mobilnej robotiky (multiagentné roboty) – roboty s kolesovými a pásovými podvozkami

• Pracovisko s humanoidnými robotmi - Bioloid

• Robot lezúci po rebríku – robot určený pre súťaž v lezení po rebríku

• Pracovisko s osemnohým kráčajúcim mechanizmom – kráčajúci mechanizmus určený na prenos človeka

• Robotický futbal

 

Laboratórium mechatroniky L9-423a

Umiestnenie: Letná 9, 4. poschodie B-blok, Kapacita 12

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.

Prístrojové vybavenie: