Inžinierske štúdium

Informačné listy predmetov inžinierskeho štúdia 

Štúdijný program Predmety  

Aplikovaná mechanika 2. stupeň

- Teória dynamických systémov

 

Meranie 2. stupeň

- Logické systémy

- Mikroprocesorová technika

 

Biomedicínske inžinierstvo 2. stupeň

- Mechatronika pre BI

 

Automatizácia a riadenie strojov a procesov 2. stupeň

- Mechatronické systémy

- Mikroprocesorová technika

 

Strojné inžinierstvo 2. stupeň

- Mechatronika

 

Mechatronika 2. stupeň

- Mechatronika I.

- Elektromechanické systémy

- Programovanie aplikácií

- Logické riadiace systémy

- Teória dynamických systémov

- Semestrálny projekt

- Riadenie technických sústav

- Snímače a prevodníky

- Mikroprocesorová technika

- Rýchla príprava prototypov mechatronických sústav

- Modelovanie a simulácie mechatronických sústav

- Vnorené systémy mechatronických sústav

- Navrhovanie mechatronických sústav