Bakalárske štúdium

Informačné listy predmetov bakalárskeho štúdia

Štúdijný program Predmet  

Mechatronika 1. stupeň

- Informatika

- Základy mechatroniky

- Mechatronika sústav

 

Strojné inžinierstvo 1. stupeň

- Informatika

- Základy mechatroniky

- Mechatronika sústav

 

Technika ochrany životného prostredia 1. stupeň

- Informatika

 

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 1. stupeň

- Informatika

 

Priemyselné inžinierstvo 1. stupeň

- Informatika

 

Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve 1. stupeň

- Informatika

 

Automobilová výroba 1. stupeň

- Informatika