Vedecká spolupráca
V oblasti vedeckého výskumu pracovníci KM úzko spolupracujú s domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými pracoviskami.
 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

V posledných rokoch bolo riešených množstvo úloh pre U. S. Steel Košice, s.r.o., SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SCP Ružomberok, SPP Nitra, SPP Veľké Kapušany, SPP Jablonov nad Turňou, Dunaferr Lőrinci Hengermű Budapešť, Whirlpool Poprad, Austria Energy Viedeň, Tatravagónka Poprad, BSH Siemens, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom, VUJE a.s. Trnava, SE Bratislava, VVU ZŤS, a.s. Košice, JAVYS Jaslovské Bohunice.

 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

TU Miskolc (Maďarsko),

University of Zelena Gora (Poľsko),

VŠB TU Ostrava (ČR),

Gomel University (Bielorusko),

VUT v Brne (ČR),

ČVUT Praha (ČR),

TU Miskolc (Maďarsko),

UTB Zlín (ČR)

Mississippi State University (USA)