História katedry
katedra chodbaStrojnícka fakulta vznikla so založením Vysokej školy technickej v Košiciach ako Fakulta ťažkého  strojárenstva v roku 1952. Život na fakulte sa začal od septembra 1952 rozvíjať na štyroch katedrách: Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie, Katedre fyziky, Katedre mechaniky a na Katedre všeobecného strojníctva. 

 

Predchodcom Katedry mechatroniky (KM) bola Katedra automatizácie, merania a mechatroniky (1998-2002) a Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky (2002-2014), kde mechatronika figurovala ako oddelenie mechatroniky. Vedúcim oddelenia bol prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.

 

Funkciu vedúceho vykonávali:

  - prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc., vedúci Oddelenia mechatroniky (2002-2014),

  - prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc., vedúci Katedry mechatroniky (2015-doposiaľ).