Novinky

Cena za Tematickú výstavu EMA 2016 Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016

 

Naše dielo získalo významné ocenenie - Cenu za tematickú výstavu EMA na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2016: Inšpekčný potrubný robot (Za špičkové riešenie lokomócie robota  v potrubiach rôzneho druhu.)

 

robohad

 

Inšpekčný potrubný robot je zariadenie určené pre inšpekciu potrubia obdĺžnikového a kruhového prierezu. Pozostáva z jedenástich identických článkov, pričom jednotlivé články sú medzi sebou prepojené pomocou rotačného segmentu a pevného segmentu. Jednotlivé články robota vykonávajú rotačný pohyb, ktorý je tvorený polohovým servomechanizmom. Pohyb robota je vykonávaný postupným rotačným pohybom jednotlivých článkov robota, pričom k pohybu sa využíva opretie jednotlivých článkov robota o steny potrubia.

Výhoda tohto vynálezu v porovnaní s bežnými inšpekčnými zariadeniami spočíva najmä v jeho flexibilite a adaptabilite k zmenám prostredia, v ktorom sa pohybuje. Kinematická konfigurácia a dĺžka robota mu umožňujú prechod aj takým potrubím, kde by ostatné zariadenia neboli použiteľné.

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia možno použiť v prípade potreby monitorovania potrubia kruhového alebo obdĺžnikového prierezu. Pomocou 3D stereo kamery umiestnenej na prvom článku robota, môže robot nie len sledovať prechod potrubím, ale aj vytvárať mapu prostredia. Robot je taktiež vybavený teplotným senzorom a tak vie monitorovať teplotu a vlhkosť prostredia v potrubí. Inšpekčného potrubného robota je možné tiež použiť na transport materiálu potrubím.

Medzi priority Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dlhodobo patrí vedecko-výskumná činnosti jej tvorivých  pracovníkov, zvyšovanie atraktívnosti a záujmu o štúdium na fakulte, implementácia  moderných vzdelávacích metód  a kvalitní absolventi, o ktorých je veľký záujem na trhu práce. Jedným spôsobom, akým sa niektoré priority dajú dosahovať je  aj zvyšovanie počtu  predmetov orientovaných na projekčnú a laboratórnu výučbu s posilnením samostatnej práce študentov v laboratóriách.

BALLUFF, detekcia objektov, priemyselná identifikácia, meracie systémy,IO Link

 

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky

v spolupráci s Balluff Slovakia s.r.o. organizuje Workshop