Mechatronika - Inžinierské štúdium

studuj mechatroniku


 

 

Prečo študovať mechatroniku?

 • Podľa viacerých prognóz je mechatronika inžinierskym odborom budúcnosti, kedy už nebudú existovať výlučne mechanické stroje.

 • V priemysle vyspelých krajín vzrastá dopyt po inžinieroch z oblasti mechatroniky.

 • Mechatronik ovláda problematiku základov mechanických sústav a dokáže riešiť ich problémy, má znalosti o mechanických a elektronických komponentoch a moduloch, ovláda teóriu riadenia a informatiku.

 • Mnohé iné odbory skúmajú problémy „zdola hore“, to znamená, že na jednotlivé časti problému nazerajú izolovane podľa jednotlivých disciplín. Mechatronika však pristupuje k riešeniu problémov systematicky a kladie dôraz na interdisciplinárne a komplexné hľadanie riešení.

 

RKL 5716
 

 

 Ponúkame Ti

 • kvalitné štúdium, ktorým získaš úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie,

 • perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,

 • exkurzie, workshopy a semináre organizované v spolupráci s firmami,

 • témy diplomových prác, ktoré môžu byť prínosné pre priemyselnú prax a témy riešené v spolupráci s praxou,

 • účasť na projektoch riešených na katedre,

 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí,

 • možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

    RKL 5724 Obrzek6 Kopie Vydrova IMG 6383

 

Naučíme Ťa

 • správne aplikovať teoretické poznatky,

 • analyzovať problémy mechatronických sústav,

 • navrhovať, vytvárať a implementovať časti mechatronických sústav tak, aby spĺňali požadované vlastnosti,

 • navrhovať a zostrojovať strojné zariadenia a sústavy, ktoré sa vyznačujú vysokou funkčnosťou, pohybovou a manipulačnou schopnosťou, sú ovládané a riadené modernou automatizačnou a počítačovou technikou,

 • analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce mechatronické sústavy, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,

 • absolvent získa hlboké znalosti v oblasti mechatroniky umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,

 • absolvent má predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom predovšetkým vývojových tímov mechatronických sústav vo výrobných organizáciách.

 

finally pohon

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako tvoriví projektanti, výskumno-vývojoví pracovníci, koordinátori a manažéri pracovných tímov pri navrhovaní a vývoji moderných mechatronických systémov a taktiež pri zabezpečovaní prevádzky týchto systémov. Ďalej v podnikoch zaoberajúcich sa stavbou strojov, prístrojov, zariadení a systémov spadajúcich do triedy mechatronických sústav a výrobou ich súčasti, ako aj v skúšobníctve a servise týchto sústav.

 

O absolventov študijného programu mechatronika je veľký záujem a absolventi študijného programu našli uplatnenie v týchto firmách:

 • Automobilový priemysel: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, resp. v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich, Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce
 • Ťažké strojárenstvo a konštrukcia zariadení: VSS Košice, Tatravagónka Poprad, ZTS VVÚ KOŠICE, a. s., EVPU Nová Dubnica, Devion s.r.o., AMET Slovakia, a.s., Aventics – TBH Technik, s.r.o., Bosch Rexroth AG, MESPRO, s.r.o., MORA MORAVIA, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r.o., Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Huisman Konstrukce, s.r.o.
 • Hutnícka výroba: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová
 • Energetické podniky: SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, TEKO Tepláreň Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou
 • Podniky vyrábajúce domáce spotrebiče: Whirlpool Poprad, BSH Drives and Pumps s.r.o., Bosch Siemens Hausgeräte GmbH.
 • Spracovateľský priemysel: SCP Ružomberok, KOSIT Košice.