Domov
tuke logo SjF mais mail2 telefon stravovanie uk

Medzi priority Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dlhodobo patrí vedecko-výskumná činnosti jej tvorivých  pracovníkov, zvyšovanie atraktívnosti a záujmu o štúdium na fakulte, implementácia  moderných vzdelávacích metód  a kvalitní absolventi, o ktorých je veľký záujem na trhu práce. Jedným spôsobom, akým sa niektoré priority dajú dosahovať je  aj zvyšovanie počtu  predmetov orientovaných na projekčnú a laboratórnu výučbu s posilnením samostatnej práce študentov v laboratóriách.

 

Pre napĺňanie týchto priorít a do istej miery jedinečnosti fakulty, čo predstavuje spojenie tradičných strojárskych disciplín a aplikovaných vied, ktoré sú so strojárstvom v úzkom prepojení, boli  dekanom  Strojníckej fakulty Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františkom Trebuňom, CSc. za prítomnosti  rektora Technickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc.  dňa 26.6.2015 slávnostne otvorené laboratóriá Ústavu automatizácie, mechatroniky a robotiky na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v modernizovanej  budove PK8 – Park Komenského 8 v areáli TUKE.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  generálny riaditeľ sekcie  vysokých škôl, vedy a výskumu  prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., za Akreditačnú komisiu predseda prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.,  podpredseda Ing. Jaroslav Holeček, PhD.  a jej členovia  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. a prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., prezident  Zväzu automobilového priemyslu SR Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.  

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek,  prorektori Technickej univerzity, kvestor, dekani fakúlt a ich zástupcovia, vedúci katedier a tvoriví pracovníci ústavu.

Po privítaní všetkých prítomných, v  úvode pán dekan veľmi stručne zdôvodnil nevyhnutnosť krokov vedenia Strojníckej fakulty TUKE pre otvorenie týchto laboratórií predovšetkým pre vzdelávanie študentov všetkých stupňov odborov automatizácia a mechatronika, ale aj pre vedecko-výskumnú činnosť tvorivých zamestnancov a študentov III. stupňa štúdia.

 

ustav vchod

 

otvorenie IMG 9046

 

otvorenie IMG 9062

 

otvorenie IMG 9067

 

otvorenie IMG 9080

 

otvorenie IMG 9087

 

 

otvorenie IMG 9118

 

Novinky

 • Workshop Balluff2016 14. 03. 2016

  BALLUFF, detekcia objektov, priemyselná identifikácia, meracie systémy,IO Link   Technická...

  Čítať ďalej...

 • Otvorenie laboratórií Ústavu automatizácie, robotiky a mechatroniky PK8 19. 12. 2015

  Medzi priority Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dlhodobo patrí...

  Čítať ďalej...

 • Úspech nášho diela na MSV v Nitre - EMA2016 27. 05. 2016

  Cena za Tematickú výstavu EMA 2016 Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016   Naše dielo získalo...

  Čítať ďalej...

Kontakt