Vedecká spolupráca

ÚLOHY RIEŠENÉ V SPOLUPRÁCI S PRAXOU

 

2018

Výskum vákuového sušenia obalového súboru a jeho následného tlakovania héliom, ZTS VVÚ Košice a.s., Košice

BRESTOVIČ , Tomáš – ČARNOGURSKÁ, Mária

2017

Výskum tepelno-energetických a hlukových parametrov prevádzky kompresora Mehrer TZW 60/S6. OEZ Energo s.r.o., Vrútky

BRESTOVIČ , Tomáš – ČARNOGURSKÁ, Mária - LUKÁČ, Peter

 

2015

Návrh metodiky spätného stanovenia zvyškového výkonu PK na základe analýzy teplotných polí kontajnera C-30. VUJE, a.s. Trnava

ČARNOGURSKÁ, Mária – BRESTOVIČ , Tomáš

Riešenie prúdových pomerov v zariadení podľa dodanej konštrukcie Bronx Process Technologies s. r. o. Košice

BRESTOVIČ , Tomáš – ČARNOGURSKÁ, Mária

2014

Štúdia o používanom chladení tokajských vín vo vinárstve VECSEY CHATEAU, MVR s.r.o. Košice – víno SEtreda nad Bodrogom

ČARNOGURSKÁ, Mária – BRESTOVIČ, Tomáš – PŘÍHODA Miroslav

Riešenie prúdových pomerov v zariadení podľa dodanej dokumentácie. PC Project Consulting, Prešov

BRESTOVIČ , Tomáš – ČARNOGURSKÁ, Mária

2012

Vyhodnotenie účinnosti čistenia filtrov, eustream, a.s. Veľké Kapušany

ČARNOGURSKÁ, Mária – PŘÍHODA Miroslav – BRESTOVIČ, Tomáš

2011

Meranie chladičov CH_140 na KS01, eustream, a.s. Veľké Kapušany

ČARNOGURSKÁ, Mária – PŘÍHODA Miroslav – BRESTOVIČ, Tomáš

Návrh úpravy tlakového vzduchu pre účely merania v prevádzkach BUKOCEL, a. s. Bukóza Vranov, a.s.

ČARNOGURSKÁ, Mária – BRESTOVIČ, Tomáš – PŘÍHODA Miroslav

Výskum tlakových pomerov na filtračných jednotkách a definovanie cyklu výmeny vložiek vo filterseparátoroch na KS01, eustream, a.s.

ČARNOGURSKÁ, Mária – PŘÍHODA Miroslav – BRESTOVIČ, Tomáš

2010

Experimentálne overenie metodiky na vyjadrenie hrúbky nánosu u CH_R po jeho vyčistení

ČARNOGURSKÁ, Mária – PŘÍHODA Miroslav

Stanovenie tepelno-technických parametrov čistého chladiča CH_R, eustream, a.s.

ČARNOGURSKÁ, Mária – PŘÍHODA Miroslav

Analýza a experimentálny výskum tlakových pomerov na čistých a zanesených filtračných jednotkách na KS01, eustream, a.s.

ČARNOGURSKÁ, Mária – PŘÍHODA Miroslav – BRESTOVIČ, Tomáš – MOLÍNEK, Jiří

Optimalizácia spolupráce vybraných strojov pri zabezpečení požiadavky nízkych prepravných množstiev

ČARNOGURSKÁ, Mária – VARGA Augustín – KIZEK, Ján – VASZI Zsold

mapa ket