Publikačná činnosť

    Pracovníci katedry, vrátane doktorandov,  publikujú výsledky svojho výskumu vo významných zahraničných i domácich časopisoch (CC, SCOPUS) a osobne prezentujú výstupy na významnejších domácich a zahraničných konferenciách.

    Doktorandi okrem toho majú povinnosť prezentovať svoje výsledky na odborných fórach a seminároch, doktorandských konferenciách tak doma ako aj v zahraničí.

Kliknutím na meno zamestnaca sa Vám objaví publikačná činnosť pracovníka katedry.

 

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Ing. Natália Jasminská, PhD.

Ing. Marián Lázár, PhD.

Ing. Peter Lukáč, PhD.

Ing. Romana Dobáková, PhD.

mapa ket