Patenty

PATENTY

2015

podaná a zverejnená patentová prihláška pod číslom 00084-2015:

Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom

2017

podaná patentová prihláška 00118-2017:

Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka

ÚŽITKOVÉ VZORY

2017

podaná prihláška úžitkového vzoru 257-2017:

Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka

podaná prihláška úžitkového vzoru 256-2017:

Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom

2018

podaná a zverejnená prihláška úžitkového vzoru 50016-2018:

Spôsob zneškodňovania a zhodnocovania azbestovocementovej strešnej krytiny

mapa ket