Grantové projekty

GRANTOVÉ PROJEKTY RIEŠENÉ

 

APVV-15-0202 s termínom ukončenia 31.12.2018

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Vývoj zariadenia pre efektívnu kompresiu a uskladnenie vodíka pomocou nových metalhydridových zliatin

 

VEGA  1/0752/16 s termínom ukončenia 31.12.2018

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Výskum funkcie, činnosti a riadenia nového typu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a

generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka

 

KEGA 003TUKE-4/2016 s termínom ukončenia 31.12.2018

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.

Nové technológie spracovania nebezpečných odpadov a ich implementácia do edukačného procesu v odbore energetické stroje a zariadenia

 

KEGA 005TUKE-4/2016 s termínom ukončenia 31.12.2018

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality

vzdelávania v odbore energetické stroje a zariadenia

 

GRANTOVÉ PROJEKTY PODANÉ

 

 

 

 

mapa ket