Harmonogram pre AR 2020/2021

Začiatok akademického roku: 01.09.2020
Slávnostné otvorenie AR: 21.09.2020 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2021

Zápis


1. ročníky (podla odporúčaného štud. plánu - OŠP): 13.07. - 19.07.2020
2. a 3. ročníky (podla OŠP): 03.09. - 9.09.2020
Imatrikulácia: 12.11.2020

Zimný semester

Výučba: 21.09. - 18.12.2020
Zimné prázdniny: 22.12.2020 - 01.01.2021
Skúškové obdobie: 04.01. - 12.02.2021

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 15.02. - 14.05.2021
Výučba - končiace ročníky: 11.02. - 18.04.2021
Skúškové obdobie: 17.05. - 2.07.2021
Hlavné prázdniny: 06.07. - 31.08.2021

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 21. 09. 2020 - 14.05.2021
Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 21. 05. 2021
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 14. 05. 2021
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 31. 05. 2021 - 11. 06. 2021
Odovzdávanie Bc. diplomov: 30. 06. 2021
Promócie inžinierov: 23. 06. 2021

 Zápis predmetov na AR 2020/2021

 Zápis predmetov v systéme MAIS: 15. 06. 2020 - 03. 07. 2020

 Zápis predmetov na AR 2021/2022

 Zápis predmetov v systéme MAIS: 16. 06. 2021 - 04. 07. 2021

Štátne sviatky:

zimný semester: 17.11.2020 – utorok
                                                 
letný semester: 02.04.2021 – piatok
                        05.04.2021 – pondelok
                       
                        

mapa ket