Software - KET

Software vytvorený na KET

 

Softvér pre výpočet materiálových vlastností zmesi plynov: zipCF - compressibility factor

  - program umožňuje export vlastností zmesi plynov pre program SPT-VK, z ktorého je možné exportovať súčiniteľ prestupu tepla do programu ANSYS CFX

 

Softvér pre výpočet súčiniteľa prestupu tepla pri voľnej konvekcii:  zipSPT-VK

  - program umožňuje vypočítať súčiniteľ prestupu tepla pri voľnej konvekcii pre zvolenú geometriu a tekutinu. Program umožňuje exportovať závislosť SPT na teplote priamo do ANSYS CFX

 

Softvér pre výpočet súčiniteľa prestupu tepla pri nútenej konvekcii: zipSPT-NK

Softvér pre výpočet hrúbky prvého elementu pri známej hodnote y+:  zipy+

 

mapa ket