Záväzné termíny

Registrácia účastníkov do:                     24.03.2019

Zaslanie článkov a abstraktov do:           05.04.2019

Zaplatenie konferenčného poplatku do:   05.04.2019

Záväzná registrácia ubytovania do:         05.04.2019

 

 

mapa ket