SKMTaT 2019

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu

 

38. STRETNUTIE KATEDIER MECHANIKY TEKUTÍN A TERMOMECHANIKY

 

19. — 21. jún 2019

 

apvv skratka

Konferencia je spolufinancovaná zo zdrojov grantovej agentúry APVV projektu APVV-15-0202

Wellness & Kongress Hotel CHOPOK Demänovská Dolina****

mapa ket