Uplatnenie absolventov

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent odboru Energetické stroje a zariadenia, so systémovým prístupom k riešeniu problémov, so znalosťou technológií potrebných pri výrobe a konštrukcii energetických strojov a zariadení, využívajúc pri tom  moderné výpočtové metódy, sa uplatní vo všetkých druhoch strojárskych podnikov s výrobou energetických strojov a zariadení, ale aj v každej sfére národného hospodárstva a malých a stredných firmách, kde sa energetické zariadenia konštruujú alebo prevádzkujú. Absolvent je schopný komunikovať v svetovom jazyku a tak môže nájsť uplatnenie nie len doma ale aj v zahraničí ako:

 

  • samostatný tvorivý konštruktér, technológ, výpočtár alebo konzultant v oblasti energetickej techniky
  • vedecký alebo výskumný pracovník, so znalosťou využívania softvérových produktov pre numerické výpočty v oblasti energetiky na dokonalej úrovni
  • v štátnej správe

 

Absolventi študijného programu Energetické stroje a zariadenia nachádzajú uplatnenie napr. v týchto firmách: Tepláreň Košice, Tepelné hospodárstvo Košice, Jadrová elektráreň Mochovce, Bytový podnik Košice, SIEA Košice, Dalkia Košice, SES Tlmače, SE Vojany, Vodné elektrárne Dobšiná, eustream, a.s. Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Klimavex Košice, US Steel Košice, Whirlpool Poprad, Molex, Gilbos Kechnec, Getrag Kechnec, Kosit Košice, Chemko Strážské a pod.

mapa ket