Prečo študovať ESaZ

PREČO ŠTUDOVAŤ ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA?

 • absolvent odboru má veľkú perspektívu zamestnať sa v odbore,
 • zaujímavé  pozície sú v energetickom sektore, životnom prostredí, štátnej správe
 • absolventi patria k vysokokvalifikovaným a na trhu práce žiadaným odborníkom,
 • majú možnosť uplatniť sa v mnohých oblastiach vývoja a výskumu energetických strojov a zariadení, dokážu konkurovať absolventom aj v medzinárodnom meradle

 

PONÚKAME TI

 • kvalitné štúdium v špičkových laboratóriách,
 • možnosť pokračovať v III. stupni vysokoškolského štúdia,
 • schopných a ústretových pedagógov,
 • perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,
 • riešenie diplomových prác v konkrétnom podniku

 

Laboratórium plazmového reaktora

 

Laboratórium vodíkových technológii

 

 Výučba v moderných učebniach

 

 

 

BUDEŠ PRIPRAVENÝ

 • riešiť úlohy z oblasti technológie výroby energie z klasických a obnoviteľných zdrojov
 • riešiť úlohy z oblasti návrhu energetických zariadení s využitím numerických metód riešenia
 • navrhovať zariadenia na výrobu, distribúciu i pre spotrebu energie z akéhokoľvek energetického nosiča
 • poskytovať služby z oblasti poradenstva a energetického audítorstva pracovať vo vývoji a výskume s vysokou mierou samostatnosti

NAUČÍME ŤA

 • pracovať s výpočtovou technikou pre numerické výpočty na dokonalej úrovni
 • samostatne rozhodovať pri výbere vhodného zdroja energie pre ad hoc riešenia
 • prijímať výzvy a navrhovať riešenia pre samostatnú činnosť v odbore

 

mapa ket