Perspektíva študijného programu ESaZ

PERSPEKTÍVA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ESAZ

  • Študijný program Energetické stroje a zariadenia je radený do skupiny programov konštrukčného zamerania.
  • V súčasnosti patrí do skupiny TOP 100 najpopulárnejších študijných programov v rámci Slovenska.
  • Plne vyhovuje súčasným trendom a aktuálnym potrebám technickej praxe v oblasti energetiky.
  • O absolventov odboru je na pracovnom trhu stále záujem.
  • Najlepším meradlom kvality štúdia tohto odboru je miera uplatnenia absolventov doma i v zahraničí

 

 

mapa ket