Tím pracovníkov z Katedry energetickej techniky pod vedením doc. Ing Tomáša Brestoviča, PhD. obdržal dňa 08.11.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. a generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky ministerstva školstva pána Bc. PhDr. Mareka Hajduka, PhD. ocenenie Vedecko-technický tím roka 2018 za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu. Členmi tímu sú: doc. Ing Tomáš Brestovič, PhD.; prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.

 

Odkaz na oficiálne oznámenie MŠVVaŠ

Článok na stránkach CVTISR

IMG 9553

IMG 9544

56305

56249

P1120494