Ocenenia

OCENENIA V ROKU 2018

CENA ZA VEDU A TECHNIKU 2018

Tím pracovníkov z Katedry energetickej techniky pod vedením doc. Ing Tomáša Brestoviča, PhD. obdržal dňa 08.11.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. a generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky ministerstva školstva pána Bc. PhDr. Mareka Hajduka, PhD. ocenenie Vedecko-technický tím roka 2018 za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu. Členmi tímu sú: doc. Ing Tomáš Brestovič, PhD.; prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.

Odkaz na oficiálne oznámenie MŠVVaŠ

Článok na stránkach CVTISR

IMG 9553

IMG 9544

56305

56249

P1120494

 

CENA VEĽTRHU

Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach získala na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu CENU VEĽTRHU za "Model vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály".

 cena big

nitra2018 2sm

 

IMG 20180716 134740

 

IMG 20180716 134611

 

OCENENIA V ROKU 2017

Víťaz Techfóra 2017 na 24. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Exponát: Prototyp zariadenia pre teplotný manažment metalhydridových zásobníkov na báze Peltierových článkov

IMG 3548

IMG 3545

IMG 3546

exponat1

IMG 7779 ok2

 

 

Cena prof. Nemessányiho

Slovenský plynárenský a naftový zväz udelil absolventovi KET Ing. Petrovi Körösimu cenu prof. Nemessányiho za 2. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti "Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve". Názov diplomovej práce: Návrh konštrucie metalhydridového zásobníka s výmenníkom tepla

ocenenie Korosi

 

OCENENIA V ROKU 2015

          Diplomová práca:   „Návrh experimentálneho spôsobu určovania súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov polotekutej konzistencie“

Autor:                   Ing. Jakub ŠTUPÁK

          Typ súťaže:            Cena Karla Velka (ČR) o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti „Odpadové hospodárstvo, zhodnocovanie nebezpečného odpadu“.

Umiestnenie:          2. miesto

         

          Diplomová práca:   „Návrh experimentálneho spôsobu určovania súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov polotekutej konzistencie“

Autor:                   Ing. Miroslava MINARÍKOVÁ

          Typ súťaže:            Cena prof. Nemessányho o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti „Technika a technológie, technologický rozvoj a plynárenstvo“.

Umiestnenie:          2. miesto

 

OCENENIA V ROKU 2014

Diplomová práca: „Výskum intenzity chladenia rebrovanej plochy výmenníka tepla“

Autor:                   Ing. Branislav ŽATKOVIČ

          Typ súťaže:            Cena prof. Nemessányho o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti „Technika a technológie, technologický rozvoj a plynárenstvo“.

Umiestnenie:          2. miesto

 

OCENENIA V ROKU 2013

V roku 2013 rektor Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity v Ostrave, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., udelil prof. Ing. Márii ČARNOGURSKEJ, CSc. za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť a osobný prínos k rozvoju Fakulty strojní VŠB TU Ostrava v oblasti energetiky a mechaniky tekutín medailu Georgia Agricoly.

 

 

 

 

 

mapa ket