Doktorandi
DOKTORANDI DENNÍ NÁZOV TÉMY ŠKOLITEĽ TELEFÓN
Ing. Ľubica Kapustová  Výskum vodíkového kompresora poháňaného teplom prof. Brestovič  055/602 4358
Ing. Lukáš Tóth Výskum separácie vodíka zo syntéznych plynov využitím metalhydridových materiálov prof. Brestovič  055/602 2451
Ing. Filip Duda
Výskum uskladňovacích kapacít vysoko-entropických zliatin pre efektívnu kompresiu a uskladnenie vodíka Doc. Jasminská  055/602 2451
DOKTORANDI EXTERNÍ NÁZOV TÉMY ŠKOLITEĽ  
       
       

mapa ket