Doktorandi
DOKTORANDI DENNÍ NÁZOV TÉMY ŠKOLITEĽ TELEFÓN
Ing. Ivan Mihálik Výskum možnosti implementácie vodíkových technológií do hromadných dopravných prostriedkov Doc. Brestovič  055/602 2451
Ing. Lukáš Tóth Výskum separácie vodíka zo syntéznych plynov využitím metalhydridových materiálov prof. Brestovič  055/602 2451
Ing. Filip Duda
Výskum uskladňovacích kapacít vysoko-entropických zliatin pre efektívnu kompresiu a uskladnenie vodíka Doc. Jasminská  055/602 2451
DOKTORANDI EXTERNÍ NÁZOV TÉMY ŠKOLITEĽ  
       
       

mapa ket