Workshop: Risk-based Thinking

W R B T2

 

Nový prístup v riadení manažérskych systémov, požiadavka certifikácie!     

 

Uvažovanie založené na riziku (angl. Risk-based Thinking) v súčasnosti vyžaduje zmenu v implementácií a riadení manažérskych systémov.

Cieľom Workshopu je vysvetliť tento princíp, ponúknuť vhodný postup a nástroje pre jeho implementáciu.

 

 

Podmienky registrácie:

Prihlásenie na workshop je prostredníctvom on-line formulára najneskôr do 15.9.2017.  

Účastnícky poplatok je 70 Eur na osobu, pripísaný na nižšie uvedený účet najneskôr do 18.9.2017.

Počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb!

 

Informácie k úhrade poplatku:

Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

IČO:  00397610          DIČ:  2020486710                                                                                                                           

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu (IBAN):  SK41 8180 0000 0070 0015 1492

SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:  1017

   

 PROGRAM

08:30 – 09:00             Registrácia

09:00 – 09:15             Úvod do problematiky

09:15 – 10:45             História a vývoj manažérskych systémov

09:45 – 10:15             Zmeny v štruktúre manažérskych systémov a RBT

10:15 – 10:45             Prestávka

10:45 – 11:30             Význam rizika – rozdiel medzi riadením a manažérstvom rizika   

11:30 – 12:00             ISO 31000, základ RBT

12:00 – 13:00             Obedňajšia prestávka

13:00 – 14:00             Podporné nástroje RBT (ISO 31010)

14:00 – 14:30             Prestávka

14:30 – 16:00             Prípadové štúdie

 

 risk based thinking, risk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinkingrisk based thinking

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.