Účasť na vedeckých projektoch

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie sa aktívne podieľa na týchto vedeckých projektoch:

 

 

7.rámcový program s názvom iNTeg-Risk - Early Recognition, Monitoring, and Integrated Management of Emerging, New Technology related, Risks.

 

Projekt financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky - Výskum a vývoj. Názov projektu je: Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve - Centrum excelentnosti.

Logo_OPVaV_farebne-medium

Názov projektu: Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve  - Centrum excelentnosti.

Cieľ projektu: Vytvorenie trvalo udržateľného centra výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre stály rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve.

Doba riešenia: jún 2010 – máj 2013.

Rozpočet projektu: 3 901 461,- EUR

Aktivita  katedry: 1.1 Vývoj modelu G-RAM pre riadenie trvalého rozvoja strojárenských výrobkov v konkurenčnom prostredí.

Projekt financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky - Výskum a vývoj. Názov projektu je: Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy.

Projekt financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky - Výskum a vývoj. Názov projektu je: Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií – VUKONZE.

 

  1. Vytvorenie modelu pre riadenie rizík potrubných systémov na báze požiadaviek integrity – matica rizík, špecifikácia ohrození, váhové faktory, ako za účelom ich projektovania a výstavby, tak aj za účelom riedenia ich prevádzky a údržby.
  2. Návrh koncepcie pre dynamickú segmentáciu  potrubných systémov na základe výsledkov posudzovania rizík.   
  3. Kvantifikácia rozsahu bezpečnostných pásiem pre definované/ segmentované  potrubné systémy.

Posudzovanie pracovných rizík

Aplikácia metód a nástrojov pri posudzovaní rizík:

  • pre technologické celky, zariadenia s ohľadom na charakteristické znaky zariadenia – technické riziká,
  • posudzovanie rizík na pracoviskách v pracovnom procese – profesné riziká,
  • posudzovanie zostatkových rizík za účelom požiadaviek zhody strojových zariadení.

 

Projekt financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky - Výskum a vývoj. Názov projektu je: Rozvoj spoločného výskumno – vývojového inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín.

Implementácia systému – komplexné činnosti spojené so školením zamestnancov, tvorbou dokumentácie.
Poradenstvo – poradenstvo a odborný dohľad v celom spektre činnosti v rámci implementácie systému alebo pri plnom chode systému.
Interné audity – preverovanie systému v procese jeho implementácie a po implementácii.
Systémy podľa:         OHSAS 18001: 2007, ISO/IEC 27001: 2005, ISO 25999.1.2.

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.