Spolupráca

Oblasť závažných priemyselných havárií

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe žiadosti č. 680/2003-6.3 zo dňa 5.9.2003, Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9/A, 040 01 Košice, podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o udelení autorizácie.

Číslo autorizácie : 014/2003/AUT - 6.3

 

 

Na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie pôsobí tím špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií:

prof. Ing. Milan Oravec, CSc.
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.
Doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.Ponúkame kompletné vypracovanie všetkých etáp havarijného plánovania podľa zákona NR SR č. 128/ 2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií:

- kategorizácia podniku s predbežným hodnotením rizík
- oznámenie o zaradení podniku
- hodnotenie rizík (aj v spolupráci s firmou BESOFT)
- program prevencie závažných priemyselných havárií
- bezpečnostný riadiaci systém
- havarijne plány, vrátane scenárov a kompletnej mapovej dokumentácie
- bezpečnostné správy.

Spolupráca s Inštitútom celoživotného vzdelávania ponúka odbornú prípravu havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií (v zmysle platného  Zákona o prevencii závažných priemyselných havárií).

Táto odborná príprava vznikla z potreby oboznámiť odborníkov v priemysle so Smernicou Rady č. 82/501/EHS o veľkých havarijných nebezpečenstvách (SEVESO) a následne potom so Smernicou Rady č. 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (pracovný názov Smernica SEVESO II) a o ich implementácii do slovenskej legislatívy.

Odborný garant kurzu je Dr.h.c., mult. prof., Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Technická univerzita v Košiciach má skúsenosti s vyškolením už 80-ich účastníkov Lektormi na kurze sú odborníci, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona ako aj pracovníci, ktorí už zákon uplatňovali v praxi.

Bližšie informácie:

Technická univerzita, Letná 9, VČaZS,
MVDr. Valéria Geffertová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
040 01 Košice
tel.0556022125
mobil: 0903123754 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.