Laboratória katedry

Výroba vzoriek a prototypov (B002)

Zodp. osoba: Štefan Demek

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, suterén, B-blok

Výroba vzoriek a prototypov (B002)

Pracovisko slúži na prípravu vzoriek pre skúšanie materiálov a výrobu prototypov a funkčných modelov zariadení. Jeho služby môžu využívať aj študenti v rámci realizácie výstupov svojich záverečných a diplomových prác. Pracovisko je vybavené strojmi a nástrojmi pre trieskové obrábanie materiálu, zváranie, strihanie a pod.


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam