Strojné inžinierstvo

Št. program: Strojné inžinierstvo

 

Bakalárske štúdium

1. ročník Letný semester Statika

2. ročník  Zimný semester Pružnosť a pevnosť I.
Kinematika

Letný semester Dynamika
Pružnosť a pevnosť II.
Počítačová mechanika

3. ročník  Zimný semester Modelovanie technických objektov
Monitorovanie a analýza dát pri experimente

Letný semester Odolnosť prvkov mechanických sústav
Záverečná práca
Dynamika mechanických sústav

 

Informačné listy všetkých predmetov št. pr. Strojné inžinierstvo (1. stupeň štúdia)  link-pdf

Odporúčaný študijný plán št. pr. Strojné inžinierstvo (1. stupeň štúdia)  link-pdf

 

Inžinierske štúdium

1. ročník  Zimný semester Numerické metódy mechaniky
Teória inžinierskeho experimentu
Aplikovaná mechanika

Letný semester Mechanizmy strojov
Plasticita a creep
Semestrálny projekt
Výrobno-odborná prax

2. ročník  Zimný semester Konštrukcia procesných zariadení
Aplikácia počítačových a experimentálnych metód mechaniky v strojárstve

Letný semester Diplomová práca

 

Informačné listy všetkých predmetov št. pr. Strojné inžinierstvo (2. stupeň štúdia)  link-pdf

Odporúčaný študijný plán št. pr. Strojné inžinierstvo (2. stupeň štúdia)  link-pdf

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam