Aplikovaná mechanika

Št. program: Aplikovaná mechanika

 

Inžinierske štúdium

1. ročník  Zimný semester Kmitanie mechanických sústav
Teória pružnosti
Teória inžinierskeho experimentu
Teoretická mechanika

Letný semester Numerické metódy mechaniky I.
Plasticita a creep
Semestrálny projekt
Výrobno-odborná prax
Modálna analýza mechanických sústav

2. ročník  Zimný semester Nelineárna mechanika a mechanika kontinua
Kinematika a dynamika viazaných dynamických sústav
Teória mechatronických sústav, modelovanie, konštruovanie, optimalizácia
Medzné stavy konštrukcií
Numerické metódy mechaniky II.
Mechanika kompozitných materiálov
Stochastická mechanika
Hluk a vibrácie
Tenkostenné nosné prvky
Teplotné napätia

Letný semester Aplikácia experimentálnych metód mechaniky
Aplikácia počítačových metód mechaniky
Diplomová práca

 

Informačné listy všetkých predmetov št. pr. Aplikovaná mechanika (2. stupeň štúdia)  link-pdf

Odporúčaný študijný plán št. pr. Aplikovaná mechanika (2. stupeň štúdia)  link-pdf

 

Doktorandské štúdium (Denná forma)

1. ročník  Zimný semester Experimentálne metódy v mechanike

Letný semester Mechanika kontinua
Aplikovaná pružnosť a pevnosť
Vybrané state z dynamiky

2. ročník  Zimný semester Syntéza mechanizmov
Počítačová mechanika
Numerické metódy mechaniky
Technická akustika
Letný semester Cudzí jazyk
Písomná práca k dizertačnej skúške

4. ročník  Letný semester Dizertačná práca

 

Doktorandské štúdium (Externá forma)*
* Rozdiel oproti dennej forme štúdia

3. ročník  Zimný semester Písomná práca k dizertačnej skúške

5. ročník  Letný semester Dizertačná práca

 

Informačné listy všetkých predmetov št. pr. Aplikovaná mechanika (3. stupeň štúdia)  link-pdf

Odporúčaný študijný plán št. pr. Aplikovaná mechanika (3. stupeň štúdia)  link-pdf

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam