ÚVOD

Aktuality

Oznamy pre študentov

 • Harmonogram št. skúšok 2020/2021 2021-05-27

  Aktualizované! Končiacim študentom Bc. a Ing. stupňa štúdia dávame do pozornosti časový harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných a diplomových prác v akademickom roku 2020/2021. Harmonogram si je...

 • Doplnené štátnicové otázky 2021-05-18

  NOVÉ! Oznamujeme študentom Strojného inžinierstva a Aplikovanej mechaniky v končiacich ročníkoch, že v časti ŠTÚDIUM/Štátnicové otázky boli doplnené a aktualizované štátnicové otázky pre tento...

 • Príkaz rektora TUKE č. 08/2020 2020-05-07

  Prečítajte si príkaz rektora týkajúci sa zabezpečenia výučby, štátnych skúšok a ubytovania v študentských domovoch v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Príkaz je možné stiahnuť tu.

 • Inforácie pre uchádzačov o PhD štúdium 2020-05-07

  Študentom, ktorí majú záujem o doktorandské štúdium dávame do pozornosti pokyn dekana, ktorý sa týka prijímacieho konaniu na III. stupeň štúdia pre ak.r 2020/21. Pohyn je možné stiahnuť tu.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

spolupraca

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam