News
There is no translation available.

Študenti, ktorí majú opakovane zapísaný predmet (Matematika I, Matematika III, Vybrané kapitoly z matematiky, ...) si vyberajú cvičenie opakovaného predmetu do rozvrhu sami. Je potrebné vybrať také cvičenie z rozvrhu nižšieho ročníka, ktoré nevytvára kolíziu s aktuálnym rozvrhom študenta. Následne mailom alebo osobne študent osloví príslušného cvičiaceho so žiadosťou o zaradenie do vybranej rozvrhovej jednotky. V prípade, že to z kapacitných dôvodov nebude možné, študent si zvolí cvičenie v inom čase.

V MS Teams sú vytvorené tri tímy pre Matematiku I a dva tímy pre predmet Matematika III (podľa rozvrhu prednášok). Ak doposiaľ študent nie je zaradený do tímu opakovane zapísaného predmetu v MS Teams, mailom o tom informuje doc. Feňovčíkovú.