Exkurzia v Essity Slovakia s.r.o.

Dňa 22.11.2019 sa študenti 1. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Essity Slovakia s.r.o.. v Gemerskej Hôrke, ktorá bola zameraná na automatizáciu výroby produktov osobnej hygieny. Študenti sa oboznámili výrobným programom spoločnosti, technológiou výroby a automatizáciou výrobných liniek a riešeniami IKT smerujúcimi k Industry 4.0. Veľmi zaujímavá bola návšteva polovýrobného laboratória na výrobu inovatívnych produktov osobnej hygieny prepojených na informačné technológie s využitím pre pacientov so zvýšenou sociálnou starostlivosťou. Pracovníci HR oboznámili študentov so súťažou Essity University Challenge, možnosťami praxe v závode a sociálnym programom a kvalifikačnými predpokladmi na prijatie do zamestnania.
21.11.2019

 essity

 

Katedrovica 2019

Tak, ako sa na Katedre automatizácie a komunikačných rozhraní stalo po uplynulé roky novodobou tradíciou, aj v tomto roku konalo neformálne stretnutie študentov študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov s ich učiteľmi. V neformálnej atmosfére pri dobrom guľáši sme sa navzájom lepšie spoznali a zabavili.
18.11.2019

K2019

 

Ako ošúpať banán inak ako ručne - fakultné kolo

Študenti 1. ročníka študujného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov sa úspešne zúčastnili fakultného kola súťaže "Ako ošúpať banán inak ako ručne" a postúpili do finále celoslovenskej súťaže. Gratulujeme! Viac na tomto odkaze.
8.11.2019

Banan

 

Exkurzia v elektrárni na biomasu

Dňa 07.10.2019 sa študenti 2. ročníka inžinierskeho študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v prevádzke spoločnosti Košická energetická spoločnosť, a. s. v Košiciach. Exkurzia bola zameraná na automatizované riadenie a vizualizáciu pomocou systému SCADA/HMI. Pracovníci spoločnosti oboznámili študentov s technológiou výroby energie v malej elektrárni na biomasu a použitými prostriedkami automatického riadenia. Exkurzia významne prispela k doplneniu teoretických poznatkov z oblasti informačno-riadiacich systémov získaných štúdiom.

4MWElektraren

 

Štátne skúšky 

Dňa 10.06.2019 sa konali na Katedre automatizácie a komunikačných rozhraní štátne skúšky, kde naši študenti úspešne ukončili štúdium.

SS2019 1 SS2019 2

Staršie správy ...