Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, že slávnostné odovzdávanie diplomov sa uskutoční dňa 29. júna 2022 (streda) v Aule Maxima TUKE v nasledovnom čase:

 

9.00h – absolventi študijných programov:

Priemyselná mechatronika

Industrial Mechatronics

Strojné inžinierstvo

Mechanical Engineering

Kvalita a bezpečnosť

Kvalita a bezpečnosť – kombinovaná metóda

Protetika a ortotika

 

11.30h – absolventi študijných programov:

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby– kombinovaná metóda

Počítačová podpora strojárskej výroby

Automobilová výroba

Priemyselné inžinierstvo

Priemyselné inžinierstvo – kombinovaná metóda

Riadenie a ekonomika podniku

 

Prosíme absolventov bakalárskeho štúdia, aby v daný deň (29.06.2022) prišli do Auly Maxima 45 minút pre začiatkom slávnostného odovzdávania diplomov (z dôvodu nácviku).

 

Z kapacitných dôvodov si absolventi môžu na pozvať slávnostnú ceremóniu maximálne 4 rodinných príslušníkov.