Oznamujeme absolventom inžinierskeho štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, že nácvik na slávnostnú promóciu sa uskutoční

 

dňa 16.06.2021 (streda)

 

v Aule Maxima TU v Košiciach v časových intervaloch:

 

9.00 h - absolventi, ktorí promujú 23.06.2021 o 9.00 h

10.30 h - absolventi, ktorí promujú 23.06.2021 o 10.30 h

12.00 h - absolventi, ktorí promujú 23.06.2021 o 12.00 h

 

Na nácviku budú študenti podpisovať absolventskú knihu a budu im odovzdané:

• vstupenky na promóciu

 

Pri nácviku bude prítomný pracovník fotoslužby za účelom objednania fotografií a videozáznamu z promócie.

Prosíme absolventov, aby sa v uvedený deň a určenú hodinu dostavili na nácvik.