TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
STROJNÍCKA FAKULTA

 

SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA ABSOLVENTOV INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

sa uskutoční dňa 23. jún 2021 (streda)

v Aule Maxima - Technická univerzita v Košiciach

 

09.00 h 

PRIEMYSELNÁ MECHATRONIKA
PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA
ROBOTIKA A ROBOTOTECHNOLÓGIE
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO (KOMBINOVANÁ METÓDA)
RIADENIE A EKONOMIKA PODNIKU
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

 

10.30 h 

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE 
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE (KOMBINOVANÁ METÓDA)
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA – EN

 

12.00 h 

POČÍTAČOVÁ PODPORA STROJÁRSKEJ VÝROBY
APLIKOVANÁ MECHANIKA
STROJNÉ INŽINIERSTVO
STROJNÉ INŽINIERSTVO - EN
TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO

 

Pokyny k priebehu odovzdávania diplomov:

  1. Prosíme o príchod k Aule Maxima 30 minút pred začatím ceremoniálu odovzdávania diplomov.
  2. Absolventi aj sprievodné osoby sú povinní mať pri vstupe do Auly Maxima rúško, resp. respirátor.
  3. Absolventi aj sprievodné osoby sú povinný pri vstupe vypísať formulár (meno, priezvisko, telefónny kontakt) pre účely epidemiologického vyšetrovania.
  4. Absolventi sú povinní pri vstupe do Auly Maxima podpísať absolventskú knihu.
  5. Sprievodné osoby sa usadia na miesto podľa čísla vstupenky.
  6. Počas ceremoniálu promótor vyzve absolventa, aby prišiel pre diplom. Absolvent sa postaví, vystúpi na pódium, dotkne sa pravou rukou žezla, ktoré drží pedel, zreteľne povie „sľubujem“, následne berie z rúk promótora diplom, poďakuje a vykoná mierny úkon hlavou. Potom sa ukloní promočnému kolégiu a auditóriu a s diplomom odchádza späť miesto.
  7. Fotostena s logom Strojníckej fakulty bude umiestnená na prvom medziposchodí v bloku B (dekanát SjF).