Prax v bakalárskom štúdiu (povinná):

- výrobno-odborná prax po ukončení 2. ročníka I. stupňa štúdia

- dĺžka praxe: 6 týždňov

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná):

- odborná prax po ukončení 1. ročníka II. stupňa štúdia

- dĺžka praxe: 4 týždne

celý dokument