Zápisnica hlavnej volebnej komisie z doplňujúcich volieb do Akademického senátu Strojníckej fakulty TUKE

ZÁPISNICA