Oznamujeme študentom SjF TUKE, že v akademickom roku 2013/2014 vstupné na Imatrikulačný ples SjF, ktorý sa koná 8. novembra 2013 o 19.00 hod. v Dome umenia v Košiciach, hradí Strojnícka fakulta TUKE.

Účasť na oficiálnej časti je pre imatrikulovaných študentov povinná (študenti prvých ročníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu).

Vstupenky na ples si študenti môžu vyzdvihnúť v budove PK 8 (Park Komenského 8) v priestoroch laboratória na prízemí v čase od 9.00 - 12.00 u Ing. Piňosovej.