Žiadame študentov 1. ročníka, 1. stupňa VŠ, ktorí si doposiaľ neprevzali imatrikulačné listy, aby tak urobili v čo najkratšom čase na študijnom oddelení.