P.č.

Názov projektu

Vedúci projektu

1.

Optimalizácia procesu skladania Rubikovej kocky

Ing. Ďurovský František

2.

Návrh jednoosého trajlera do  750 kg

Bc. Stefan Cosmin Roszkos

3.

Vývoj programových prostriedkov pre rozvoj digitálnej obrazovej  korelácie

Ing. Róbert Huňady, PhD.

4.

Návrh pneumatiky ovládaného kĺbu pre článkované mechanické  systémy so schopnosťou  adaptácie  na okolité prostredie

Ing. Ivan Virgala, PhD.

5.

Komplexná analýza metódy Ring-  Core za účelom vytvorenia vyhodnocovacieho programu

Ing. Patrik Šarga, PhD.

6. 

Využitie metódy PhotoStress  a jej softvérových prostriedkov pri statickej a dynamickej  napäťovej  analýze rovinných alebo tvarovo zložitých konštrukčných prvkoch

Ing. Peter Frankovský, PhD.

7.

Návrh riadiaceho systému pre mobilné roboty

Ing. Ľubica Miková, PhD.

8.

Zhodnocovanie vybraného druhu elektroodpadu technológiou  plazmového tavenia

Ing. Marián Lázár, PhD.

9.

Experimentálne vozidlo s minimálnou spotrebou paliva

Ing. Juraj Glatz, PhD.

10.

Vytvorenie webovej aplikácie na spracovanie Ratingu pracovníkov

Ing. Adrián Rjabušin