Termíny ako aj ďalšie dôležité informácie ohľadom skúšky doktorandov nájdete na web-stránke Katedry jazykov alebo na adrese http://web.tuke.sk/kj/pre_doktorandov.htm