Dňa 2.12.2013 SjF TUKE navštívili odborníci Ing. Jiří OTA a Ing. Maroš GERDA z  vývoja ŠKODA Auto Mladá Boleslav. Cieľom návštevy bolo rokovanie o naštartovaní spolupráce v oblasti vzdelávania naších študentov pre potreby automobilového priemyslu. Zástupcov ŠKODA Auto prijal pán dekan Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. so zástupcami vedenia fakulty.

O 13.30 hod. sa v posluchárni P/26 konala prednáška o procese vývoja automobilov Škoda, ktorú viedol  p. Ing. OTA. Následne p. Ing. GERDA oboznámil študentov s procesom digitalizácie zoskenovaného hmotného modelu do podoby povrchového modelu. Ide o tzv. vyhladzovanie plôch v programe Icem SURF. Prednášky osvetlili študentom časť problematiky, ktorú rieši  oddelenie  TFA – Aerodynamika, výpočty a STRAK. Následne sa prezentovali zástupcovia firmy AUFEER Design p. Ing. Martin ZABADAL a p. Ing. Dušan FRÝDA. Odprezentovali portfólio činnosti AUFEER Design v segmente automobilovej a dopravnej techniky. Poslednou prednáškou p. doc.  Ing. Michal FABIAN, PhD. prezentoval proces výuky CAx systémov na SjF TUKE.

fotogaléria