Prosíme študentov (1., 2., 3. stupňa VŠ) poberajúcich štipendiá, aby si do 5.2.2014 skontrolovali svoje IBAN účty. Účet si viete skontrolovať v MAISe v rozhraní ŠTUDENT, vpravo hore klikom na Profil. Zobrazia sa osobné údaje, kde je aj Bankové spojenie (IBAN).

Prípadne zmeny nahláste na študijnom oddelení SjF.

Študijné oddelenie