TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
STROJNÍCKA FAKULTA

SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA ABSOLVENTOV
INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 

sa uskutoční dňa 24. júna 2014 (utorok) a 25. júna 2014 (streda)

v Dome umenia v Košiciach

24. júna 2014

09.00 h  - denné štúdium
APLIKOVANÁ MECHANIKA 
AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE STROJOV A PROCESOV
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA
BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
BIOMEDlCÍNSKE INŽINIERSTVO 
DOPRAVNÁ TECHNIKA A LOGISTIKA

11.00 h  - denné štúdium
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA 
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO
INŽINIERSTVO KVALITY PRODUKCIE
MECHATRONIKA
POČÍTAČOVÁ PODPORA STROJÁRSKEJ VÝROBY

25. júna 2014

09.00 h  - denné štúdium
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
ROBOTlCKÁ TECHNIKA
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
STROJNÉ INŽINIERSTVO

11.00 h  - externé štúdium
BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA
INŽINIERSTVO KVALITY PRODUKCIE
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO 
ROBOTlCKÁ TECHNIKA
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oznam na stiahnutie tu.