V dňoch 20. až 23. mája 2014 sa konal jubilejný 21. Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2014. Na tomto veľtrhu, ktorý je najvýznamnejšou prehliadkou strojárskej produkcie na Slovensku, majú zúčastnené firmy možnosť prezentovať svoje výrobky a porovnať ich s úrovňou domácej i zahraničnej konkurencie. Na výstavisku sa predstavili firmy z Európy, Ázie i zo zámoria. Záštitu nad Medzinárodným strojárskym veľtrhom 2014 potvrdil minister hospodárstva Slovenskej republiky Tomáš Malatinský. Veľtrh bol slávnostne otvorený v pavilóne A 20.5.2014 o 16. hodine.

Otvoril ho minister hospodárstva SR pán Tomáš Malatinský, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR pán Alexej Beljajev a riaditeľ Agrokomplexu-Výstavníctvo Nitra š.p. pán František Ďurkovič prestrihnutím pásky. Otvorenia sa okrem uvedených zúčastnili aj zástupca primátora mesta Nitra pán Štefan Štefek, zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike pán Aleksander Parshakov a pán Evgeny Guňko, prezident Zväzu automobilového priemyslu pán Jaroslav Holeček, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov pán Rastislav Machunka a ďalší zástupcovia štátnej správy, diplomatického zboru, inštitúcií, médií a umelcov. Veľtrh je koncipovaný ako všeobecný strojársky veľtrh a je rozčlenený do množstva základných komoditných skupín, z ktorých niektoré boli označené ako tematická výstava veľtrhu.

Okrem iného v rámci veľtrhu prebehla, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu pána Dušana Čaploviča, prezentácia výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania TECHFÓRUM. V rámci tejto poslednej tematickej výstavy sa na veľtrhu v Nitre prezentovala aj Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Fakulta predstavila exponáty, medzi ktorými boli autá navrhnuté a vyrobené mladými vedcami a študentmi fakulty, roboty pre servisné účely i zábavu vyvinuté zamestnancami fakulty, a u jedného robota i v spolupráci so ZŤS VVÚ, programové produkty pre optimalizáciu a spracovanie meraní, spojka, celá skupina náhrad pre biomedicínske účely, ako aj rozsiahla séria vedeckých a odborných publikácií, ktoré napísali naši vedecko-pedagogickí pracovníci. V rámci veľtrhu sa uskutočnilo ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Po minuloročnom úspechu Strojníckej fakulty TUKE naša fakulta opäť získala významnú cenu. Na slávnostnom spoločenskom večeri dekan SjF TUKE Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. a doc. Ing. Tibor Bugár, CSc. prebrali z rúk ministra hospodárstva SR cenu výstavy TECHFÓRUM za exponát Experimentálne vozidlo na vodíkový pohon. Na výrobe tohto exponátu sa podieľala Katedra bezpečnosti a kvality produkcie pod vedením Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc.

Expozícia Strojníckej fakulty vzbudila mimoriadnu pozornosť odbornej a vedeckej verejnosti. Zvlášť potešujúcou bola skutočnosť, že expozíciu fakulty svojou prítomnosťou a záujmom o exponáty výstavy podporili pán Tomáš Malatinský – minister hospodárstva, pán Dušan Petrík – štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.
Expozíciu tiež navštívili prezident Zväzu strojárstva SR pán Alexej Beljajev a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR pán Jaroslav Holeček. Strojnícka fakulta TUKE na veľtrhu opäť preukázala svoj potenciál pre tvorbu význačných diel a schopnosť zapájať sa do spolupráce s praxou.

 

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

 

fotogaléria