Spoločnosť SOVA Digital vyhodnotila súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku. Podobne ako v minulom roku boli aj v tomto roku naši absolventi veľmi úspešní. V kategórii bakalárskych prác z Košického a Prešovského kraja získali všetky tri prvé miesta a v kategórii diplomových prác z celého Slovenska získali jedno prvé a dve tretie miesta. Ceny víťazom odovzdal riaditeľ spoločnosti SOVA Digital pán Ing. Martin Morháč dňa 30.6.2014 pri príležitosti odovzdávania diplomov absolventom bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte TUKE.

 

Kritériá hodnotenia pri bakalárskych a diplomových prácach boli:

  • Prínos práce - 50%
  • Využitie technológií PLM pri riešení - 30%
  • Forma spracovania - 20%

 

Víťazi bakalárskych prác:

Pre Košický a Prešovský kraj:

1. miesto:  Bc. Denisa Navalanyová – SjF TUKE

2. miesto:  Bc. Michal Tchír – SjF TUKE

3. miesto:  Bc. Dávid Skrip – SjF TUKE

 

Víťazi bakalárskych prác získavajú:

  1. miesto – štipendium na magisterské štúdium vo výške 2000,-€
  2. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
  3. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

 

Víťazi diplomových prác:

1. miesto:  Ing. Radko Popovič – SjF TUKE

2. miesto:  Ing. Peter Eliáš - MTF TT

3. miesto:  Ing. Martin Pitoňák – SjF TUKE

3. miesto:  Ing. Tomáš Komloš – SjF TUKE

 

Víťazi diplomových prác získavajú:

  1. miesto – pracovné miesto v spoločnosti SOVA Digital s nástupným platom vo výške najmenej 1200,- € (resp. vecný dar v hodnote 2000,- €)
  2. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
  3. miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

 

Gratulujeme víťazom!